Program

Finanční poradce jako partner při dědickém řízení

14:00-15:15

Chytrý Honza stage

Workshop

Ptáte se, jak může být finanční poradce nápomocen klientům při dědickém řízení? Pak je tento workshop určen právě pro Vás. Řekneme si o tom, jaká je úloha notáře v dědickém řízení, jak toto řízení standardně probíhá a co mohou účastníci udělat pro to, aby řízení bylo co nejdříve skončeno. Budeme se věnovat tomu, proč je vhodné, aby klienti uspořádali své majetkové poměry pro případ smrti již za života a jaké instituty k tomu mohou využít. Nezapomeneme také na praktické příklady a odpovědi na Vaše otázky.