Program

Jak a kde se pravidelně vzdělávat?

15:30-16:45

Chytrý Honza stage

Workshop

Poradenství

-

Na tomto workshopu se dozvíte praktické rady a osvědčené postupy, jak finanční poradci mohou neustále rozvíjet své dovednosti a znalosti. Účastníci se seznámí s různými zdroji vzdělávání, včetně kurzů, odborných seminářů, online platforem a literatury. Workshop dává důraz na strategie plánování vzdělávání, výběr relevantních témat pro zdokonalení a způsoby, jak integrovat nové znalosti do každodenní praxe. Tato událost poskytne konkrétní kroky a nástroje, které pomohou finančním poradcům udržovat si konkurenční výhodu v rychle se měnícím prostředí.