Akce/Finanční svoboda s talentovanými dětmi z dětských domovů

Finanční svoboda s talentovanými dětmi z dětských domovů

05. 04. 2024

Místo: Praha

Sdílet

V rámci MoneyCampu jsme se spojili s nadanými dětmi, které byly vychovány v dětských domovech a snaží se začlenit do klasických studijních programů. Hráli jsme společně hru Finanční svoboda, jejímž cílem je prozkoumat různé aspekty financí, učit jsme se správně nakládat s penězi, plánovat rozpočet a investovat. Vidět, jak se děti zapojují a aktivně se učí, bylo inspirativní. Tato akce ukázala, že finanční gramotnost je důležitá dovednost, která může mít pozitivní dopad na budoucnost každého jednotlivce.

 

Učení dětí správnému nakládaní s penězi jim umožňuje získat nezbytné dovednosti k plánování své finanční budoucnosti.

Finanční gramotnost v dětství a mládí posiluje jejich schopnost rozpoznávat hodnotu peněz, řídit své výdaje a budovat dlouhodobé finanční cíle. Tato dovednost je klíčová pro dosažení finanční nezávislosti a zajištění stabilního a bezpečného života v dospělosti. Dále, učení dětí finanční svobodě přispívá k prevenci zadlužení, podporuje zodpovědné chování a rozvíjí dovednosti potřebné k podnikání a investování.

Celkově vzato, investice do finančního vzdělávání dětí přináší dlouhodobé benefity pro jednotlivce i společnost jako celek.

 

MoneyFest se rozhodl šířit povědomí o finanční gramotnosti nejen mezi dospělými a finančními poradci, ale také mezi mladší generací. Naše účast na dobročinných aktivitách a vzdělávacích projektech vychází z poznání, že finanční vzdělání je klíčové pro budoucnost jednotlivců i společnosti jako celku. Věříme že, zapojení do školních programů a vzdělávání dětí již od mladého věku, může mít dlouhodobý pozitivní dopad na finanční chování a rozhodování těchto jedinců v budoucnosti.