Blog/Jak si vybrat finančního poradce a vyhnout se investičním pastem?

11.7.2024

Investice Poradenství

Jak si vybrat finančního poradce a vyhnout se investičním pastem?

autor: Jiří Cimpel

Přečtěte si, jak minimalizovat konflikty při finančních rozhodnutích v rodině a proč je důležité sledovat svého poradce ještě před tím, než učiníte finální rozhodnutí. Na naše otázky odpověděl finanční poradce a expert na správu majetku a investic Jiří Cimpel.

 

 

1. Chci si vybrat finančního poradce, jaké klíčové faktory mám zvážit?

 

Nedávno se na mě obrátil pán s tím, že získal v rámci exitu z firmy přes 80mil kč. Jeho plán byl obejít si trh potkat se s hodně poradci a udělat si obrázek o tom co vlastně chce řešit a s kým. Z mé zkušenosti, je ale takový přístup nešťastný.

 

Končí totiž tzv. rozhodovací paralýzou, kdy z přemíry různých, navzájem si podobných, nabídek si nedokážete vybrat. Skočíte pak v rukou někoho s kým se potkáte mezi posledními a kdo bude nejlepší prodejce. Problém ale je to, že je někdo nejlepší prodejce ještě neznamená, že je nejlepší poradce.

 

Já osobně bych volil strategii, kterou doporučuji i lidem, když se mě ptají jak si mají poradce vybrat. Odložte rozhodnutí o pár měsíců. Peníze klidně nechte zaparkované na nějakém hotovostním vkladu a nestresujte se tím, že byste je museli rychle zainvestovat – NEMUSÍTE! Vyberte si poradce, které chcete poznat a sledovat a napojte se na jejich obsahový marketing (podcasty, videa, články, sociální sítě). Sledujte je pár měsíců a udělejte si názor na to, kdo nejvíce mluví vaším jazykem. Následně si vyberte dva a s těmi se potkejte a mezi nimi si vyberte.

 

Zdroj: archiv autora

 

2. Jaký je největší mýtus o investování, který byste chtěl vyvrátit?

 

To že zhodnocení je při výběru investic hlavním rozhodovacím faktorem. Vídám to u nezkušených investorů velmi často. Přesně proto se pak tak často chytají do různých investičních pastí, které na ně všude kolem čekají. Jeden můj klient mi vyprávěl, jak celý život úspěšně investoval do českých korporátních dluhopisů.

 

Vždy se mu to dařilo a peníze se zhodnocené vraceli až na jeden případ. Tím byly peníze vložené do směnek Arca Capital. Když jsem se ho zeptal kolik tam měl, tak mi tiše odpověděl že přes 50 mil Kč. Tato jedna chyba ho připravil během okamžiku a veškeré výnosy, které roky pracně v dluhopisových investicích budoval.

 

Naši klienti tak na první místo vždy staví bezpečnost svého majetku a jeho ochranu. Výnos samozřejmě je důležitým tématem, ale není na prvním místě.

 

3. Můžete nám přiblížit Váš přístup k plánování dědictví a předávání majetku?

 

Našimi klienty jsou nejčastěji české podnikatelské rodiny a téma mezigeneračního předávání majetku je tak pro jejich zakladatele většinou jedno z nejdůležitějších. U rodin s majetkem v řádech desítek miliónů korun, připravujeme dědické plány v jejichž rámci si zmapujeme jejich rodinnou a majetkovou situaci, pomůžeme jim definovat jasné cíle pro mezigenerační předání a následně vytvoříme plán postupu jejich realizace.

 

Ten se většinou skládá ze strategie distribuce části majetku na další generaci ještě za života zakladatele a přípravy závětí a dědických smluv pro rozdělení zbývající části po jeho smrti.

 

Často se zapomíná na to jak důležité je mít aktualizovanou inventarizaci rodinného majetku, tak aby se na nich nezapomnělo a také, že je důležité jmenovat předem správce své pozůstalosti, protože bez něj může majetek v době kdy probíhá dědické řízení zůstat bez kontroly a netrpěl tak on i rodina. U rodin majetnějších, kde majetek dosahuje stovek miliónů korun a více je situace jiná.

 

Cílem těchto podnikatelských rodin je většinou zachování majetku v rukou rodiny jako celku a vytvoření tzv. knížecího systému jeho správy. Pomáháme zde s přípravou rodinné ústavy a z ní vyplývající úpravě jejich majetkové struktury a nastavení pravidel její správy. Vytváříme zde rodinnou radu, která je pak ústředním orgánem rodiny, který organizuje nejen majetková ale hlavně rodinná témata a zodpovídá za postupně naplňování předem daných cílů.

 

Zdroj: archiv autora

 

4. Chci být rentiér. Které jsou ty nejdůležitější kroky?

 

To hlavní je si uvědomit, že rentiérem se nestanu přes noc. I když to tak má často tendenci být v novinách ukazováno, tak bohatství sice skutečně v některých případech vznikne například tím, že něco prodáme, ale ta cesta k této transakci byla dlouhá a trnitá. Někdo zbohatne podnikáním, někdo například dědictvím a jiný se k majetku postupně krok po kroku proinvestuje.

 

Největší chybou, ale je snaha o nalezení nějaké zkratky, které ze mě udělá rentiéra přes noc.

Vzpomínám si na telefonát mladíka, který se ptal na to jestli je náš minimální limit stále 5mil Kč, aby se mohl stát naším klientem, s tím že počítá že bude prostředky během pár týdnů mít. Když jsem se zajímal o to, jak je získá, tak nechtěl příliš mluvit. Po dvou týdnech mi zavolal znovu a zeptal se, jestli vím něco o kryptoměně jejíž název si ani nepamatuji.

 

Zeptal jsem se jestli investice do ní měla být tím co mu mělo přinést ty peníze na investice. Odpověděl že ano s tím, že do ní vložil veškeré své úspory. Na otázku kolik to bylo odpověděl že 35tis Kč. Zhodnocení které očekával na své investici v horizontu několika týdnu tak bylo 14.185%. Naším klientem se do dnešního dne ještě nestal.

 

5. Co mají rodiny podniknout, aby minimalizovaly konflikty při finančních rozhodnutích?

 

Nejlepší prevencí konfliktů je otevřená a bezpečně vedená komunikace. Nedávno mi na rodinné radě při přípravě rodinné ústavy 70 letý otec, hlava rodiny, řekl:

 

„Myslel jsem si, že hlavním výsledkem této práce bude to, že vytvoříme svěřenský fond, kde budeme rodinný majetek spravovat. Teď ale vidím, že hlavním přínosem je to, že se poprvé v životě s mými dětmi bavím o tom, jaké jsou naše rodinné hodnoty, že diskutujeme o společných rodinných cílech a také to že si ujasňujeme kdo má jaký pohled na věc. Po letech, kdy podnikání a majetek v naší rodině vytvářel spíše pnutí, poprvé vidím, že může být také něčím co může naší rodinu dlouhodobě spojovat i v okamžiku, kdy já tady už nebudu.“

Je důležité si uvědomit, že nestačí jen mluvit.

 

Je třeba vytvořit bezpečné prostředí pro takovou komunikaci. Znamená to například to, že rodinu posadíte „ke kulatému“ stolu, kde můžete mluvit jako rovný s rovným. Je třeba vystoupit ze svých rolí rodič/dítě a to z mé zkušenosti není vždy jednoduché. Velmi pomáhá v těchto situací například přítomnost facilitátora, který dokáže takové setkání vést a zajistit, že prostor skutečně zůstane pro všechny zúčastněné bezpečným.

 

Většinou totiž doufáte, že budou vaše děti ochotné si s vámi k tomuto stolu sednout znovu a znovu a že se stane místem rodinného sdílení a vzájemného hlubšího poznávání se navzájem.

 

6. Co byste chtěl, aby si návštěvníci panelové diskuse rozhodně odnesli a zapamatovali?

 

Přál bych si, aby všichni pochopili, že velký majetek sám o sobě není problémem, ale příležitostí. Je jen na nás, jak se této příležitosti chopíme. V podnikatelských rodinách často řešíme výzvu, jak udržet rodinu pohromadě i po odchodu rodičů.

 

Společný rodinný majetek, může být tím novým spojovacím prvkem, který dává rodině důvod se i nadále setkávat a budovat mezi sebou pevné osobní vztahy. Je jen třeba si uvědomit, že i budování takových vztahů a systému správy rodinného bohatství je práce, kterou je třeba udělat!

Jiří Cimpel, EFP
Cimpel a partneři
jiri@cimpel.cz