Blog/MoneyFest: konference pro finanční profesionály!

18.3.2024

MoneyFest Poradenství

MoneyFest: konference pro finanční profesionály!

autor: Marek Kubis, MoneyFest

Ve finančně-poradenském byznysu, kde se každodenně setkáváme s neustálým přílivem nových produktů, regulací a inovací, hraje vzdělávání nezastupitelnou roli.

Finančně-poradenské konference jsou jedním z pilířů tohoto vzdělávacího procesu. Vzhledem k rozmanitosti zainteresovaných stran na těchto akcích je však důležité si položit otázku: Kdo je skutečnou cílovou skupinou takových konferencí? Konference by měly být primárně určeny pro odborníky, kteří přímo pracují s klienty a hledají způsoby, jak rozšířit své znalosti a dovednosti, aby mohli poskytovat ještě kvalitnější služby.

 

Cíl konference MoneyFest

Je důležité zdůraznit, že by nemělo být primárním cílem těchto konferencí poskytovat prostor pro prezentaci zástupců partnerů, distributorů či jiných finančních institucí. Tyto skupiny jsou výbornou sekundární platformou pro vzdělávání a sdílení know-how v rámci finančního veletrhu, ale primárním účelem konference je vzdělávat finanční poradce takovým způsobem, který přímo podporuje jejich dennodenní práci s klienty.

 

Proč být 18. dubna v pražském Cubexu?

Při přípravě programu MoneyFestu jsme se záměrně rozhodli zaměřit na panelové diskuze, přednášky a workshopy a vybrat odborníky přímo z praxe. Toto rozhodnutí pramení z našeho pevného přesvědčení, že přímé zkušenosti a praktické znalosti mají pro finanční poradce nejvyšší hodnotu. Věříme, že sdílení best practice a zkušeností těmi, kteří se každodenně setkávají se stejnými překážkami ve světě financí, poskytne největší přínos.
Na rozdíl od zástupců distributorů nebo finančních institucí, jejichž prezentace mohou být často zaměřeny na propagaci konkrétních produktů či služeb, se naši vybraní odborníci zaměřují na širší spektrum témat. Tyto zahrnují strategické plánování, inovativní přístupy k finančnímu poradenství, etiku v praxi, efektivní řešení klientových potřeb a mnoho dalších. Naší ambicí je poskytnout účastníkům konference komplexní pohled na finančně-poradenský sektor, umožnit jim pochopit souvislosti a inspirovat je k dalšímu profesnímu rozvoji. Tímto přístupem chceme podpořit profesionalizaci finančních poradců a pomoci ke zlepšení pověsti celé naší profese.

manifest za osvětu financí.

Závěrem bych rád zdůraznil, že finančně-poradenské konference by měly být považovány za investici do odborného růstu poradců. Poskytují unikátní příležitost k získání cenných informací, které mohou výrazně přispět k lepšímu pochopení trhu, efektivnější komunikaci s klienty a celkově ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. Ve světě, kde se kvalita a profesionalita stávají klíčovými konkurenčními výhodami, se investice do vzdělávání finančních poradců může stát rozhodujícím faktorem úspěchu.

Vstupenky k zakoupení

Za celé tři Palacké a Boženku, program na celý den k nezaplacení.

Chci koupit vstupenku Basic!

Odebírejte newsletter

Mějte přehled co je u nás nového.