Blog/Proč je lokální investování hrozbou pro portfolio

8.4.2024

Investice Poradenství

Proč je lokální investování hrozbou pro portfolio

autor: Mgr. František Michalovích

Pro každého člověka je výhodné být fyzicky blízko své investici. Je to přirozené. Chceme mít věci pod kontrolou, zejména pokud jde o naše peníze. Tomuto chování se říká „Home-Bias“. V investování se jím zabýváme velmi často, a to právě proto, že může ovlivnit naše portfolio a celkovou výkonnost investice.

Pokud máte věci pod kontrolou, můžete mít vliv na vývoj, že? Logika věci nám v tomto případě říká, že tomu tak je a většina z nás odpoví ano, mohu ovlivnit výsledek, pokud mám věci pod kontrolou. A v mnoha případech tomu tak vážně je, ale i zde existují výjimky. Jednou z nich jsou investice.
Samozřejmě je pro nás snazší spojit naši investici s něčím, co je v naší blízké vzdálenosti, na co můžeme ukázat prstem, co můžeme chytit nebo je obecně blízko nás. Při investování do realit se můžeme na konkrétní nemovitost podívat, projít se kolem ní a získat tak dobrý pocit z toho, že budova patří mně, nebo pokud se jedná o investování do realitního fondu, tak že kousek dané stavby je můj. Při investování do zlata jej mohu fyzicky držet v ruce, dívat se na něj nebo při vlastnění akcií lokálních firem mám pocit, že jsem společnosti blízko, i když nijak neovlivňuji její chod. Jednoduše znám místní ekonomiku, měnu a trh, ve kterém žiji. 

 

Je to jednoduché, praktické a poutavé

A když se podíváme na diverzifikaci, investujeme do různých aktiv, do různých segmentů, takže riziko nemusí být vůbec vysoké. 

 

Diverzifikace redukuje riziko tím, že rozděluje investice napříč sektory, třídami aktiv, ale také měnami, geografickými regiony a odvětvími. Široká diverzifikace dokáže při správném nastavení maximalizovat výnosy a nezvyšovat riziko, resp. ho dokáže držet pod kontrolou. Hlavním důvodem je, jak jednotlivé trhy a aktiva korelují. Nejběžnějším příkladem je korelace akcií a zlata, kterou nazýváme „bezpečným přístavem“ v turbulentních časech na akciových trzích. 

 

Pokud naše portfolio figuruje na více trzích, využívá více tříd aktiv a také věnuje pozornost měnové diverzifikaci, to vše v souladu s naším rizikovým profilem a velikostí investice, tak můžeme nejen „rozdělit vejce do více košíků“, ale také zefektivnit dlouhodobou výkonnost a kontrolovat riziko. 

 

Pro dlouhodobého investora je důležité nejen zhodnocení, ale především volatilita a riziko, které podstupuje po celou dobu své investice.

 

Myslet globálně a ne lokálně, má významný dopad na zvládání ztrátových fází, protože i globální krize může hluboce zasáhnout ekonomiku.

Pokud jsme zainvestovali do jedné měny, nebo do jedné ekonomiky celým svým portfoliem a přijde jakákoli změna, ať už ve formě zvyšování úrokových sazeb, změn v monetární politice, změn v daňovém systému nebo inflace lokální měny, zasáhne to celé naše portfolio, navzdory sektorové nebo měnové diverzifikaci.

 

Home-Bias chování je pro člověka přirozené, protože žijeme v určité komfortní zóně a emočním propojení. Emoce a iracionalita bohužel do rozhodovacího procesu v investování nepatří, a proto se musíme primárně dívat na naše portfolio tak, aby splňovalo všechny důležité parametry bezpečnosti a výkonnosti na jednom místě. 

 

Pro nás ve společnosti ARTS Asset Management, člena C-QUADRAT Investment Group AG, je důležité mít riziko pod kontrolou.

Zprostředkovatelé potřebují mít za sebou manažera, který dokáže nejen vydělávat peníze na bull marketu, když se vše daří, ale také snižovat ztráty a rizika zejména v neklidných dobách. Pro retailového klienta je obtížné přežít poklesy a hluboké poklesy vyvolávají iracionální rozhodnutí. Náš počítačem řízený obchodní model denně vybírá z databáze více než 10 000 fondů a ETF a vybírá nejlepší pozice na základě sledování trendů. Přísně stanovené parametry zajišťují vysokou diverzifikaci nejen sektorově, ale i regionálně. Cílem je nebýt limitovaný, mít volné ruce a pracovat na všech trzích a v každém odvětví, které existuje. Tímto způsobem jsme schopni omezit ztráty v našich fondech a nechat výnosy běžet. Protože emoce do investování nepatří.

Mgr. František Michalovích
ARTS Asset Management GmbH

Odebírejte newsletter

Mějte přehled co je u nás nového.