Blog/r2p invest SICAV využívá své zkušenosti ve světě

2.4.2024

Investice

r2p invest SICAV využívá své zkušenosti ve světě

autor: r2p invest SICAV

Fond kvalifikovaných investorů r2p invest SICAV, a.s. se zaměřuje na nákup a následnou správu nesplacených pohledávek.

Má za sebou bohatou historii plnou zkušeností a zásadních milníků. Od svého počátku se společnost specializuje na analýzu a následné řešení inkasa nesplácených pohledávek finančních institucí v Evropě, jihovýchodní Asii a Severní a Jižní Americe. Díky léty ověřenému obchodnímu modelu dosahuje fond ročního výnosu pro své investory až do výše 9-10 %. Se začátkem letošního roku také pokořil hranici objemu majetku ve fondu 2 mld. Kč.

 

Naše cesta za úspěchem nekončí pouze uvnitř naší společnosti. Kromě analýzy a řešení inkasa nesplacených pohledávek také aktivně hledáme firmy, které mají potenciál stát se součástí tohoto odvětví.

Petr Žáček – zakladatel a člen dozorčí rady r2p invest SICAV, a.s.

 

 

Další výzva pro r2p invest SICAV – otevření nové pobočky v USA

r2p invest SICAV otevřel již několik poboček napříč celým světem. Jedna z nich se nachází i ve Spojených státech amerických, konkrétně ve Philadelphii. To se teď ale změní. Fond aktuálně otevírá novou pobočku, v rámci které dojde k propojení s tou původní a společně najdou své místo v Jižní Karolíně. Ekonomická situace v USA je aktuálně velkým tématem, které rezonuje celým světem. Vliv má přirozeně i na rozhodnutí r2p invest SICAV posílit svou pozici v této oblasti.

 

Průměrný dluh v amerických domácnostech za poslední rok vzrostl o 15,2 % a finanční úspory domácností jsou naopak na 30letém minimu. Průměrný dluh na kreditní kartě na domácnost aktuálně činí 17 066 USD, což je nárůst o 15,17 % oproti roku 2021. Vedle toho hypoteční dluh na domácnost stoupl o 8,54 % na 22 592 USD a revolvingové úvěry, zejména kreditní karty, vzrostly o 28,73 % na 7 486 USD na domácnost. Není tedy pochyb o tom, že právě teď je ta pravá chvíle pro rozšíření fondu za oceánem.

 

Jednou z našich konkurenčních výhod je způsob spolupráce s klienty, a hlavně flexibilita v rámci celého procesu. Snažíme se v podstatě fungovat jako lékař, který zaceluje rány jeho podnikání spojená s delikvencí klientů.

Jan Černý – člen skupiny stojící u založení pobočky v USA

 

 

Uplatnění na americkém trhu vyžaduje nejen velké úsilí

ale také bohaté know-how a konkurenční výhody, které usnadní cestu za úspěchem. Pro r2p invest SICAV je jednou z nich způsob spolupráce s klienty a flexibilita v rámci celého procesu. Fond je schopen se cíleně zaměřit na nejaktuálnější potřebu klienta a vše s ním řešit na individuální bázi. Zároveň nabízí konzultace v rámci underwritingu a scoringu klientů. Poskytuje tak spolupráci založenou na vzájemném porozumění a důvěře s konečným cílem budovat dlouhodobé a pro obě strany prospěšné vztahy.

 

Pevným základem úspěchu jsou jednoznačně letité zkušenosti r2p invest SICAV. Společnost má za sebou stovky analýz z mnoha zemí, díky čemuž je schopna přesně určit výkupní cenu dluhového portfolia a dokáže ho detailně segmentovat na jednotlivé případy. Výsledkem let je také vyvinuté technologické řešení Debthor, které představuje unikátní software umožňující správné filtrování a pokročilou segmentaci případů.

 

Zároveň výrazně snižuje čas, který jednotliví operátoři stráví v rámci jednotlivých dluhových případů. Jeho efektivita spočívá v tom, že umožňuje rychlou a přesnou analýzu případů, což v konečném důsledku vede k úsporám času a zdrojů. A díky všem těmto aspektům otevírá fond r2p invest SICAV novou pobočku v USA s jistotou očekávání další úspěšné etapy, která přinese zasloužené ovoce.

 

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

 

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

 

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost.

 

V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Odebírejte newsletter

Mějte přehled co je u nás nového.