Blog/Spojení mediátorů a poradců: Klíč k finanční harmonii

26.6.2024

Poradenství Osobní rozvoj

Spojení mediátorů a poradců: Klíč k finanční harmonii

autor: Veronika Vrábel Porteš

Zlepšete své vztahy s klienty a nabídněte harmonické řešení složitých sporů

Jak mohou mediátoři a finanční poradci efektivně spolupracovat při řešení složitých finančních otázek u klientů? Jaká je role mediátora při mezigeneračním předání majetku a jak mohou pomoci při řešení rodinných finančních sporů?

 

Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších se dozvíte v našem rozhovoru, kde zkoumáme různé aspekty spolupráce mezi mediátory a finančními poradci, včetně konkrétních příkladů a nejčastějších chyb, kterým je dobré se vyhnout.

 

 

 

1. Jak mohou mediátoři a finanční poradci spolupracovat, aby zajistili harmonické řešení složitých finančních otázek u klientů?

 

 

Určitě je vícero způsobů spolupráce, které dávají smysl.

 

Jednak je to v jistém smyslu mentoring, jak dané otázky vůbec otevírat. A když je otevřete, jak s nimi pracovat, aby klient ve vás neztratil důvěru a naopak věřil, že máte na mysli jeho nejlepší zájmy. Dále jak a v jaký moment taková témata uzavřít a přejít k nějakým lehčím otázkám, díky kterým se klient nebude cítit, že jste ho úplně rozebrali nebo z něj jen tak vytahali nějaké citlivé informace.

 

Další, možná méně příjemná forma spolupráce – pokud se objeví nějaký problém a jsou náznaky toho, že se důvěra mezi vámi a klientem začíná bortit. Oslovit mediátora, aby vám pomohl vyřešit nějakou nepříjemnou situaci, může dávat smysl, abyste se vyhnuli dalšímu poškození vztahů, vaší pověsti nebo dokonce soudnímu procesu.

 

Poslední forma spolupráce spočívá právě ve vaší poradenské roli pro klienta. Může se stát, že klient se vám svěří s nějakou složitější situací, kterou řeší v rodině nebo v byznyse. Můžete mu poradit, koho si vzít za advokáta, nebo právě za mediátora, který může napomoct řešení celé situace. Takové doporučení rozhodně zvýší vaši poradenskou hodnotu v očích klienta.

 

 

2. Mezigenerační předání majetku. Jak může mediátor pomoci?

 

 

Tohle je právě jedna ze situací, o kterých jsme se bavili. Jako poradce s klientem na tohle téma rozhodně můžete narazit a v takový moment doporučit vhodného odborníka, který v dané situaci pomůže nalézt řešení. Ať je to notář, advokát nebo mediátor. U každé z těchto profesí se však liší, kdy ji využijete.

 

Mediátora doporučíte, aby se v rodině toto téma vůbec otevřelo, bez ohledu na to, jaké tam panují vztahy. Samozřejmě čím horší vztahy jsou, tím více emocí situaci provází a tím více je dobrý mediátor potřeba.

 

Zároveň je vhodné mediátora oslovit i v moment, kdy klient takovou konverzaci zkoušel iniciovat a z nějakého důvodu se to nepovedlo. Mediátor je člověk zkušený ve vedení náročných konverzací a jednání a může pomoci takový rozhovor opět rozproudit, zjistit, o co každému jde a jak různé požadavky skloubit dohromady, aby se situace posunula.

 

 

 

3. Co by měli poradci vědět o roli mediátora při řešení finančních sporů v rodině?

 

 

Mediátor není člověk, který by všechny spory vyřešil za strany. Je to člověk, který je odborný průvodce celým konfliktem. Řekne vám, kudy můžete jít, může vás upozornit na úskalí jednotlivých cest, ale rozhodnutí, jestli se klient na cestu vydá a kterou cestu si vybere, je pak jeho vlastní rozhodnutí.

 

Je tedy dobré klienta upozornit na to, že cílem by nemělo být mediátora přesvědčit a dostat na svoji stranu, ale předem si dobře vyjasnit, jak by chtěl situaci řešit, kvůli čemu zrovna takto a o co mu jde opravdu nejvíc. A tohle všechno se pak nebát mediátorovi komunikovat.

 

Zdroj: archiv autora

 

4. Můžete nám přiblížit nejčastější těžká témata, se kterými se setkáváte u klientů při mediaci majetkových sporů?

 

 

Rozhodně to bývá nějaká forma společného majetku, kde každý z nich má jinou představu, jak s majetkem naložit, za jakých podmínek majetek prodat druhému či jak ho spravovat.

 

Nejčastější use cases bývají manželé, kteří se rozvádí a řeší společné jmění manželů. Další skupiny jsou sourozenci nebo vzdálenější příbuzní (sestřenice / bratranci), kteří zdědí majetek po společném předkovi.
Mediátor v takových situacích umí zapojit všechny, aby se cítili dostatečně vyslyšeni a pochopeni.

 

Rodina, kde je vždy nějaká společná minulost, a peníze jsou nejlepší rozbušky pro opravdu vyhrocené konflikty.

 

 

5. Jaké jsou nejčastější chyby, které lidé dělají při řešení rodinného majetku bez pomoci mediátora?

 

 

Vzdají to moc brzy. A dává to smysl. Konflikty jsou samy o sobě velice nepříjemná záležitost. Mediátor strany podporuje tak dlouho, jak to potřebují, aby našly řešení. Zároveň do situace není investovaný osobně, jako jsou strany, proto je může motivovat delší dobu, dokud se řešení neobjeví.

 

Nebo si řeknou, že s tím druhým se ani nemá cenu zkoušet domluvit, tak situaci řeší rovnou přes advokáty a soudy. Samozřejmě, že pokud máte s někým opravdu dlouholetou historii, víte, jak druhý reaguje, co na něj platí nebo neplatí.

 

Žaloba u soudu může být účinný nástroj, jak druhé straně vyslat signál: „Tohle opravdu budeme řešit, ať chceš nebo ne.“ Zároveň ale často dává smysl mediaci vyzkoušet, jelikož klienti v mediaci nalézají řešení rychleji a s nepoměrně menšími náklady, než jaké by vynaložili u soudu.

 

 

6. Můžete s námi sdílet příběh, kdy mediace zachránila rodinu před rozpadem kvůli finančním sporům?

 

 

Bohužel se ke mně nejčastěji dostávají klienti v situacích, které už tzv. „zachránit“ nejde. Klienti přicházejí vyčerpaní, unavení, frustrovaní.

 

S čím ale po mediaci odcházejí a co oceňují, je jasný směr, kudy a jak chtějí dále pokračovat. Ať už je to společně nebo každý svou vlastní cestou.

 

Cílem mediace není zachraňovat vztahy za každou cenu, to by pro klienty mohlo být naopak toxické a ve výsledku ještě více poškozující. Cílem je položit na stůl všechna témata, která je potřeba probrat. Všechny vyslechnout. A nakonec vydefinovat, jak se situací chtějí dále naložit a domyslet plány B pro všechny možné nástrahy a potenciální následky.

 

 

7. Co byste chtěla, aby si návštěvníci Vašeho workshopu rozhodně odnesli a zapamatovali?

 

 

Náročné rozhovory o citlivých a konfliktních tématech rozhodně dává smysl otevírat. Výzkumy ukazují, že vztahy, ať už profesní či rodinné, jsou po úspěšném překonání konfliktní situace mnohem pevnější a dávají větší prostor pro vlastní realizaci.

 

Pojďte je tedy otevírat a pomáhat klientům v nich navigovat, aby mohli dosahovat svých cílů.

Mgr. Ing. Veronika Vrábel Porteš, ACIArb
VERONIKAPORTES@CONSENSUS.CZ
+420 603 800 933