Blog/Tak trochu jiná investice do nemovitostí

27.5.2024

Investice

Tak trochu jiná investice do nemovitostí

autor: ČSNF SICAV, a.s.

Fond ČSNF SICAV, a.s. je zaměřen na výstavbu, prodej rezidenčních nemovitostí a na dlouhodobé zhodnocování investic vložených investory. Většinu činností si zajišťuje vlastními silami, je schopen se přizpůsobovat situaci na trhu a pružně na ni reagovat.

Má dlouhodobě prověřené projektanty, stavební firmy a sám si byty i rodinné domy prodává. Specializací na development dokáže být efektivní a na projektech ušetřit, aniž by to mělo vliv na výsledek a pro investory tak dosáhnout co nejvyššího výnosu.

Aktuální informace o fondu doplnil Lukáš Hrma, Obchodní ředitel, člen dozorčí rady a investičního výboru fondu ČSNF SICAV, a. s.

 

Co Váš fond nabízí investorům?

Strategií je mít v portfoliu více projektů s různou velikostí. Průběžné dokončování menších projektů, které jsme schopni realizovat ve velmi krátké době, nám drží kladné cash-flow. Zároveň pracujeme i na větších projektech, kde např. řešíme celou urbanistickou koncepci nebo vznik nové městské části. Jako jeden z mála fondů jsme kotováni na Burze cenných papírů Praha, což zajišťuje investorům další úroveň kontroly při nakládání s jejich investicemi.

 

Loňský rok byl pro developery náročný. Jak jste situaci zvládli?

Osvědčilo se nám diverzifikovat developerské portfolio do více projektů s různou velikostí. I přes složitou situaci na trhu se nám podařilo pokračovat ve výstavbě a výrazně posunout několik projektů k letošní kolaudaci. Za rok 2023 máme hodnotu prodaných nemovitostí přes 250 mil. Kč. Aktuálně sledujeme vývoj trhu a díváme se po zajímavých projektech, které bychom nakoupili do fondu.

 

Jaké portfolio developerských projektů máte ve fondu a jakou volíte strategii?

Filozofií fondu je investovat pouze tam, kde to dává smysl. Vybíráme takové projekty, které jsou dostupné jak cenou, tak lokalitou. Aktuálně je naším největším projektem výstavba městské části v Chýni – Pod Horou, kde v současnosti se zastupitelstvem a vedením města řešíme regulační plán. Letos plánujeme kolaudace rovnou na 3 našich projektech – Rezidence Praha Kolovraty, Rezidence U mlýna Praha Královice a Královský dvůr Karlštejn. Připravujeme také výstavbu II. etapy 64 bytových jednotek ve 4 bytových domech v pražských Kolovratech.

 

 

REZIDENCE U MLÝNA PRAHA KRÁLOVICE

 

Co klienti získají investicí do fondu ČSNF?

Dlouhodobou investici do reálných aktiv se stabilním růstem objemu majetku fondu. Nyní spravujeme majetek v objemu přes 1,6 mld. Kč. Od 1. úpisu jsme investorům zhodnotili finance o více jak 34 %. Nadále držíme garanci minimálního výnosu ve výši 7 %, až 8,7 % p.a. Připravujeme pro stávající i nové investory další třídu akcií, která jim dá příležitost se více podílet na výsledcích fondu a následně na výnosech z postupného dokončení jednotlivých etap v Chýni.

 

ČSNF SICAV, a.s.

 

 

___________________________________________________________________________

Disclaimer: Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici ZDE. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4. Další důležité informace pro investory na www.avantfunds.cz. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. 

Foto: ČSNF Group

Odebírejte newsletter

Mějte přehled co je u nás nového.