Řečník/Jan Sušánka

15:30 - 16:45

RSBC stage

Panelovka

Jsem poradce placený klientem: poznejte naše best practice

"Pokud chcete být úspěšní, musíte opustit svou zónu pohodlí."

Ve financích Honza začínal v roce 2012 v České pojišťovně, kde následně získal mezinárodní titul EFA, a koncem roku 2019 také titul EFP. K placenému poradenství se Honza ještě jako OSVČ dostal již v roce 2017 v poradenské společnosti EFAWAY. Na konci roku 2018 založil investičně-poradenskou firmu Sušánka & partneři, které se povedlo během prvních pěti let vyrůst v poradenském mandátu na hodnotu 1 mld. Kč.

Sušánka & partneři se specializuje pouze na honorované investiční poradenství a investory z řad HNWI – UHNWI. Honza má ve firmě na starosti směřování firmy, vizi a pohled na celkovou strukturu investora, tak jako se to dělá v západních zemích (USA, UK, Švýcarsko), a zároveň se ve společnosti stará o investory s majetkem 50 mil. Kč a více.

Společnost Sušánka & partneři je také od roku 2024 přidruženým členem Czech Private Equity & Venture Capital Association.