Řečník/Markéta Káninská

14:00 - 15:15

Chytrý Honza stage

Workshop

Finanční poradce jako partner při dědickém řízení

"Tradiční notařina v moderním designu."

Mgr. Markéta Káninská je absolventkou PF UK. Právní praxi zahájila v roce 2006 v advokacii, kde se věnovala především právu občanskému a právu obchodních společností. Do notářského stavu přešla v září 2013 a od července 2017 působí jako samostatná notářka a soudní komisařka v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4. Ve volném čase se věnuje publikační činnosti, působí rovněž jako akreditovaný průvodce osob se zrakovým postižením a od roku 2023 je členkou prezidia pražské notářské komory.