Řečník/Petr Syrový

15:30 - 16:45

Chytrý Honza stage

Workshop

Jak a kde se pravidelně vzdělávat?

Petr Syrový je školitel finančních poradců, které učí finanční plánování a připravuje je na zkoušky EFA. Více než polovině poradců s titulem EFA měl tu čest být „třídním učitelem“. Snaží se ve financích hledat systém. Nespokojí se s tvrzením, že něco „takto“ funguje, ale ptá se, „proč“ to tak funguje. Snaží se složité věci vysvětlit jednoduše a složitostem se vyhýbat (pokud to jde). Učil finanční plánování vyšší stovky poradců a přes ruce Petrovi prošly tisíce plánů.