Program

SJM a dědictví. Informace, které musíte znát

12:30-13:30

Právo & daně stage

Workshop

Poradenství

-

Tento workshop je navržen pro finanční poradce, kteří chtějí být co nejlépe nápomocni svým klientům v klíčových životních situacích. Markéta Káninská vám přiblíží úlohu notáře v dědickém řízení, standardní průběh tohoto procesu a konkrétní kroky, které mohou účastníci podniknout, aby řízení proběhlo co nejefektivněji.

 

Workshop se zaměří také na důležitost uspořádání majetkových poměrů ještě za života, s důrazem na vhodné právní instituty, které mohou klienti využít. Diskutovat budeme o různých aspektech správy SJM, jak správně dokumentovat a chránit společný majetek a jaké strategie použít pro jeho efektivní rozdělení v případě rozvodu nebo úmrtí jednoho z manželů. Praktické příklady a odpovědi na vaše otázky budou nedílnou součástí tohoto workshopu.