Řečník/Jaroslav Pultar

14:00 - 15:15

EUCS stage

VIP Workshop

Z pojistné události k obchodní příležitosti: Best practice z praxe top poradců

"Člověk mnoho vydrží, má-li cíl!"

Jaroslav má zkušenosti z managementu mezinárodních společností a municipalit. Tématu firemních financí, řízení investičních portfolií a správy rodinných majetků se věnuje od roku 2009.

Je zakladatelem servisního poradenství v ČR. Od roku 2015 poskytuje firemním klientům službu PREMIUM, která je svou komplexností jedinečnou na trhu ČR. Dlouhodobě nastavuje a následně spravuje rentiérská investiční portfolia.